รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

ภาพงานรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มจังหวัดลำปาง

งานรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม คุณ มานพ ยะหัวฝาย ที่อยู่ 110 หมู่ที่ 10ตำบล เสริมช้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัด ลำปาง ด้วยเครื่องน้ำroขนาด 6000 ลิตรสำหรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม โรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งทั้งระบบครบชุดตั้งแต่ถังน้ำดิบและน้ำดีเครื่องน้ำro6คิว หัวบรรจุน้ำดื่มขนาด 600 1500 850 และรวมถึงบรรจุ อุปกรณ์ เคมี รวมถึงเครื่องล้างขวดและถังตามภาพด้านล่าง รวมถึงการบริการขอเลขหมายอย รวมถึงแบบปลนโรงงานและเครื่องจักร สนใจติดต่อสอบถาม บริษัททีทีวอเตอร์เทค จำกัด 84 ถนน ไทยรามัญ แขวง คลองสามวาตะวันตก เขต คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 12150 ลูกค้าสามารถมาเยี่ยมชมหรือดูสินค้าที่ร้านได้ทุกวัน ผลิตและจำหน่ายโดยตรงต้องการสอบสินค้าหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 080-477-4646 รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มโรงงานผลิตน้ำดื่มขนาดเล็กพื้นที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำจุดเตรียมเปลี่ยนอุปกรณ์เข้าทำงานชุดเข้าทำงานชุดอ่างล้างมือหน้าห้องบรรจุห้องบรรจุ

Read more...

ภาพงานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม จังหวัดอุบล

ภาพงานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม จังหวัดอุบล รับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มจังหวัดอุบล  บริษัท ไทยคาร์แมท เทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) จำกัด บริษัท รับสร้างโรงงานน้ำดื่ม งานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำRO 24,000 ลิตรต่อวัน พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งทั้งระบบ ครบชุดดู แลลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ (รับประกันผล อย. ผ่าน 100%) ลงสำรวจพื้นที่จริง, ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ, ให้คำปรึกษาในการขอ อย.  ออกแบบแปลนอาคารตามมาตรฐานสาธารณสุข หลังติดตั้งเป็นตัวแทนลูกค้ายื่นขอเอกสารอ.ยให้กับลูกค้าดูแล จนกระทั้งได้เลขหมาย อ.ย เพราะเรา ตือ มืออาชีพ เรื่อง การทำงาน ด้าน อุตสาหกรรม น้ำดื่ม  

Read more...

ภาพงานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม อำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัด อุบล

ภาพงานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม อำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัด อุบลรับติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม บริษัท ทีที วอเตอร์แทคจำกัด บริษัท รับสร้างโรงงานน้ำดื่ม งานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม RO 24000 ลิตรต่อวัน พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งทั้งระบบครบชุดขั้นตอนการดำเนินงาน ลงสำรวจพื้นที่จริง, ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ, ให้คำปรึกษาในการขอ อย.  ออกแบบแปลนอาคารตามมาตรฐานสาธารณสุขแล้วนำไปเสนอต่อสสจ จังหวัด เพื่อขออนุมัติแบบเบื้อต้นหลังติดตั้งเป็นตัวแทนลูกค้ายื่นขอเอกสารอ.ยให้กับลูกค้าดูแล จนกระทั้งได้เลขหมาย อ.ย แบบเปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม แบบเปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม แบบเปลนโรงงานผลิตน้ำดื่ม พื้นที่วางเครื่อง แบบเปลนโรงงานผลิตน้ำดื่มแบบเปลนโรงงานผลิตน้ำดื่มแบบเปลนโรงงานผลิตน้ำดื่มแบบเปลนโรงงานผลิตน้ำดื่มงานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มงานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มงานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มงานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่มงานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม งานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม งานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม งานติดตั้งโรงงานผลิตน้ำดื่ม

Read more...